1432 Jasper, Medford, OR, 97501
1432 Jasper, Medford, OR, 97501
1432 Jasper, Medford, OR, 97501
1432 Jasper, Medford, OR, 97501
1432 Jasper, Medford, OR, 97501
1432 Jasper, Medford, OR, 97501
1432 Jasper, Medford, OR, 97501
1432 Jasper, Medford, OR, 97501
1432 Jasper, Medford, OR, 97501
1432 Jasper, Medford, OR, 97501
1432 Jasper, Medford, OR, 97501
1432 Jasper, Medford, OR, 97501
1432 Jasper, Medford, OR, 97501
1432 Jasper, Medford, OR, 97501
1432 Jasper, Medford, OR, 97501
1432 Jasper, Medford, OR, 97501
1432 Jasper, Medford, OR, 97501
1432 Jasper, Medford, OR, 97501
1432 Jasper, Medford, OR, 97501
1432 Jasper, Medford, OR, 97501
1432 Jasper, Medford, OR, 97501
1432 Jasper, Medford, OR, 97501

$350,000

1432 Jasper, Medford, OR, 97501

22
Listing Agent: DeAnna & Dyan
Courtesy of: John L. Scott Ashland